Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi | ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ SİTESİ YÖNETİMİ

Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi

Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi

Dünya Bankası Finansmanlı Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi

z18 Ekim 2022

1960’lardan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’nin üretim-bazlı ekonomi dönüşümünde önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB’lere örnek oluşturması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26/02/2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile aşağıdaki faaliyetler kredi olarak desteklenecektir.

1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi (yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, telekomünikasyon ve internet ağları; doğal gaz ağları; enerji hatları; OSB binaları; atık su arıtma tesisleri; çevre laboratuvarları ve lojistik tesisler)
1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (gelişmiş altyapı yatırımları, diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine yapılan yatırımları; LED sokak aydınlatması; gelişmiş atık su arıtımı; idari binaların geliştirilmiş enerji verimliliği; ve üretim girdileri için atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve / veya yeniden kullanılması)
1.3. OSB inovasyon merkezleri yatırımlarının desteklenmesi

Dünya Bankası standartlarına göre seçilecek Projeler, Yatırım Programına kabul edilmeleri halinde “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecektir.

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB) koordinatörlüğünde yapılacaktır.1960’lardan bu yana Organize Sanayi Bölgeleri Türkiye’nin üretim-bazlı ekonomi dönüşümünde önemli bir rol üstlenmiştir. Dünya Bankası finansmanlı “Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi” ile seçilen Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB'ler) verimliliğinin, çevresel sürdürülebilirliğinin ve rekabet gücünün artırılması ve aynı zamanda diğer OSB’lere örnek oluşturması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Dünya Bankası Grubu ile 26/02/2021 tarihinde 300 Milyon ABD Doları tutarındaki İkraz Anlaşması imzalanmıştır. Proje ile aşağıdaki faaliyetler kredi olarak desteklenecektir.

1.1. Mümkün olduğunca yeşil çözümler kullanarak OSB temel altyapı yatırımlarının desteklenmesi (yol, su, yağmur suyu, kanalizasyon hatları, telekomünikasyon ve internet ağları; doğal gaz ağları; enerji hatları; OSB binaları; atık su arıtma tesisleri; çevre laboratuvarları ve lojistik tesisler)
1.2. OSB'de yeşil altyapı yatırımlarının desteklenmesi (gelişmiş altyapı yatırımları, diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan enerji tedarikine yapılan yatırımları; LED sokak aydınlatması; gelişmiş atık su arıtımı; idari binaların geliştirilmiş enerji verimliliği; ve üretim girdileri için atık malzemelerin geri dönüştürülmesi ve / veya yeniden kullanılması)
1.3. OSB inovasyon merkezleri yatırımlarının desteklenmesi

Dünya Bankası standartlarına göre seçilecek Projeler, Yatırım Programına kabul edilmeleri halinde “OSB Uygulama Yönetmeliği” ve “Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayi Siteleri Projeleri Ödeneklerinin Kullanımı ve Kredilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde %3 faiz oranı ile 3 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 13 yıl olarak kredilendirilecektir.

Projenin başvuru, seçim, değerlendirme, ihale ve ödeme işlemleri Bakanlığımız Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan Proje Uygulama Birimi (PUB) koordinatörlüğünde yapılacaktır.